Tuyển huấn luyện viên cá nhân

Tuyển Huấn Luyện Viên cá nhân- chế độ hấp dẫn

TRIỆU HỒI CÁC SOÁI CA 6 MÚI - YÊU GYM - MONG MUỐN TRUYỀN LỬA CHO CÁC HẬU BỐI🏋️‍♂️🏋️‍♂️🏋️‍♂️🏋️‍♂️

T&V FITNESS TUYỂN DỤNG
👉5 Huấn luyện viên cá nhân.
👉Yêu cầu? Quyền lợi? Tính chất công việc? Thông tin chi tiết tham khảo tại http://tvfitness.com.vn/tuyen-dung/
👉Công việc cụ thể sẽ trao đổi tại buổi phỏng vấn
📲Liên hệ chi tiết : 0908.42.40.42 Anh Vinh

Từ Khóa: